Vietnamese
English
Sản Phẩm Tự Động Hoá
Chúng tôi luôn không ngừng nghiên cứu , phát triển các sản phẩm tự động hóa và ứng dụng các sản phẩm đó vào sản phẩm công nghiệp cũng như đời sống dân dụng , nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt nhất cho khách hàng cũng như sự thuận lợi cho người sử dụng . Sản phẩm tự động hóa gồm :
- Hệ thống điều khiển tự động
- Dây truyền sản xuất công nghiệp
- Các sản phẩm tự động hóa khác
Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC