Vietnamese
English
Danh sách sản phẩm : Đèn tín hiệu giao thông
 Chúng tôi cung cấp sản phẩm bộ đèn tín hiệu giao thông với nhiều tính năng phù hợp với những yêu cầu khác nhau của khách hàng như:
   - Báo hiệu đèn xanh, đỏ, vàng
   - Báo rẽ phải
   - Báo thời gian đếm lùi
   - Báo dành cho người đi bộ
   - Tủ điều khiển 

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC