Vietnamese
English
Hệ thống điều khiển trạm cấp nước

Tính năng cơ bản :

Điều khiển trạm cấp nước

Quản lý chính xác, sai số đạt tiêu chuẩn của Việt Nam

Phần cứng dùng các thiết bị chất lượng hàng đầu thế giới.

Phần mềm lập trình thân thiện, thông minh, dễ sử dụng


Chi tiết sản phẩm :

Tuỳ vào từng yêu cầu cụ thể, hệ thống điều khiển trạm cấp nước được Công ty A&D lắp đặt riêng biệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và đặc thù riêng từng công trình.

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC