Vietnamese
English
Danh sách sản phẩm : Dây chuyền sản xuất công nghiệp

Công ty chúng tôi có thể sản xuất hệ thống điều khiển, thậm chí cả dây chuyền sản xuất tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.

Dây chuyền sản xuất từng loại sản phẩm khác nhau, tại từng đơn vị khách hàng khác nhau thì sẽ có những yêu cầu về kỹ thuật, kiểu dáng khác nhau. Do đó, chúng tôi luôn sáng tạo, linh hoạt tạo ra các sản phẩm phù hợp nhất cho từng khách hàng

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC