Vietnamese
English
Sản Phẩm Viễn Thông

Công ty A&D TECH., JSC vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại các sản phẩm phục vụ cho viễn thông, bao gồm các thiết bị cảnh báo, tủ điện, và thiết bị điều khiển. Mặc dù các sản phẩm viễn thông của Công ty chúng tôi đang được thể hiện theo các nhóm dưới đây, nhưng các loại sản phẩm của công ty thực tế có nhiều hơn. Nếu Quý khách hàng đang tìm một sản phẩm nào đó, mà sản phẩm đó không có trong danh mục trên trang web, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có thông tin đầy đủ và để chúng tôi được phục vụ riêng theo yêu cầu của quý khách.

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC