Vietnamese
English
Danh sách sản phẩm : Tủ điện ACPDB và MTS

-          Vỏ thép sơn tĩnh điện, chịu ăn mòn, va đập cơ học;

-          Thích hợp sử dụng ở ngoài trời, cả nơi có điều khiện khí hậu khắc nghiệt

-          Vỏ thép sơn tĩnh điện, chịu ăn mòn, va đập cơ học;

-          Thích hợp sử dụng ở ngoài trời, cả nơi có điều khiện khí hậu khắc nghiệt

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC