Vietnamese
English
Danh sách sản phẩm : Hệ thống điều khiển tự động

Điều khiển trạm trộn bê tông, xi măng

Quản lý chính xác, sai số đạt tiêu chuẩn của Việt Nam

Phần cứng dùng các thiết bị chất lượng hàng đầu thế giới.

Phần mềm lập trình thân thiện, thông minh, dễ sử dụng

Có chế độ bảo vệ phần cứng và phần mềm.

Điều khiển trạm cấp nước

Quản lý chính xác, sai số đạt tiêu chuẩn của Việt Nam

Phần cứng dùng các thiết bị chất lượng hàng đầu thế giới.

Phần mềm lập trình thân thiện, thông minh, dễ sử dụng

Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC